29 januari 2020

 

FIORA BEHAALD HET ISO-CERTIFICAAT                     

 

Kiwa Nederland heeft Fiora Zorg getoetst op het gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing daarvan, de conclusie is dat er wordt voldaan aan de NEN-EN-ISO 9001:2015. Dat betekent dat Fiora Zorg met trots het ISO-certificaat in ontvangst heeft genomen.

De begrippen kwaliteit, management en systeem zijn alle drie onderwerp van academische discussies. Een begrijpelijk definitie waar iedereen het over eens is, bestaat niet. Een praktische omschrijving van een kwaliteitsmanagementsysteem is:

‘een doelmatige manier van werken binnen een organisatie die ertoe leidt dat de organisatie goede producten en diensten levert waar de klanten tevreden over zijn.’

Bij Fiora willen we graag op een efficiënte manier, veilig en kwalitatief goede zorg leveren aan onze cliënten.

Belangrijke onderwerpen in het kwaliteitsmanagementsysteem zijn:

  • Context van de organisatie
  • Leiderschap en betrokkenheid
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Uitvoering
  • Evaluatie van de prestaties
  • Verbetering

Het behalen van het ISO-certificaat is een stimulans voor het gehele team om verder door te bouwen op een belangrijke pijler voor onze organisatie: kwaliteit.

 

Team Fiora

Geef een antwoord

Your email address will not be published.

*