Meedoen met de WMO aanbesteding in Twente

14 Twentse gemeenten kopen gezamenlijk de ondersteuning van WMO en Jeugdhulp in. Fiora richt zich vanuit deze ondersteuning met name op dagbesteding en individuele begeleiding. Hierbij gaat het om sociale (educatieve) activiteiten, praktische ondersteuning, ondersteuning bij dagelijkse handelingen en vaardigheden, voeren van regie. Vanaf 1 december 2018 konden zorgorganisatie zich doorlopend inschrijven bij deze gemeenten om de zorg middels zin-contracten te kunnen leveren aan de cliënten. Vanwege de hoge instroom van zorgorganisaties heeft Samen14 de inschrijving per 1 augustus 2019 tijdelijk gesloten. Vanaf 2 januari 2020 kunnen zorgorganisaties zich weer inschrijven.

Fiora Zorg timmert druk aan de weg om naast PGB- ook ZIN-afspraken te kunnen maken. Ons Managementteam heeft hiervoor interne instrumenten ontwikkelt om de kwaliteit, veiligheid, risico’s, privacy, verbeterpunten e.d. te monitoren en te waarborgen. Hierin hebben onderdelen als het Twents model, WMO-eisen, de Governance Code Zorg, De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg e.d. een prominente rol gekregen. Ondanks dat wij op dit moment zorg vanuit PGB’s aanbieden, is de interne organisatie ingericht op ZIN-eisen.

Zodra de inschrijvingen vanaf 2 januari 2020 weer opengaan, zal Fiora Zorg meedoen met de aanbesteding. In de aanloop hiernaar werkt ons Bestuur aan een systeem en structuur om alle wettelijke verplichtingen en selectie-eisen transparant inzichtelijk te maken voor externen.

Team Fiora