Bestuur verpleegkundigenvereniging stapt op

Het bestuur van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is dinsdag opgestapt vanwege de keuzes die zijn gemaakt rondom het omstreden wetsvoorstel BIG II. Hierdoor is het vertrouwen van de achterban geschaad.

Met het wetsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen. Die laatste groep mag bepaalde taken ondanks jarenlange ervaring niet meer uitvoeren.

Deze verpleegkundigen zijn bang dat jonge nieuwe hbo-geschoolde collega’s deze taken als ‘regieverpleegkundige’ wel mogen uitoefenen, terwijl zij eerst extra scholing moeten krijgen. Tienduizenden verpleegkundigen staan niet achter de nieuwe registratie.

Deze nieuwe regelingen zijn dit voorjaar door V&VN zelf afgesproken met vakorganisaties en zorgwerkgevers. “De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden. Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling”, aldus aftredend voorzitter Henk Bakker.

Het bestuur laat daarnaast weten dat de achterban niet voldoende kans heeft gekregen om zich “over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken”. Ook biedt het bestuur zijn excuses aan.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zei vorige week dat hij eventueel bereid is het wetsvoorstel in te trekken. De bewindsman is op zoek naar een oplossing met een breder draagvlak.