Ben je pgb-vaardig?

Het pgb is ontstaan vanuit de behoefte aan eigen regie en de gedachte dat iemand, die zorg en ondersteuning nodig heeft, zelf het beste in kan schatten welke zorg hij nodig heeft en welke zorgverlener bij hem past. De keuzevrijheid en vooral het maatwerk dat dit oplevert, zijn nog altijd de belangrijkste redenen om te kiezen voor een pgb. Het biedt ook flexibiliteit én brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee.
Screenshot infograhic 10 punten pgb-vaardigheid

Het is ontzettend belangrijk dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg die bij je past. Voordat je kunt kiezen voor een pgb moet je eerst goed weten wat er te kiezen is en wat een keus precies betekent.

Het ministerie van VWS heeft met een 10-puntenkader in kaart gebracht wat je moet kunnen en weten om met een pgb te werken. Aan de hand van deze punten kun je kijken of het zelf organiseren van zorg met een persoonsgebonden budget bij je past.

Aanleiding 10-puntenkader

Het pgb bestaat in Nederland sinds 1995. Al gauw werd het een succes. De keuzevrijheid en vooral het maatwerk dat dit oplevert zijn nog altijd de belangrijkste redenen om te kiezen voor een pgb. Het is ontzettend belangrijk dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg die bij je past. Voordat je kunt kiezen voor een pgb moet je eerst goed weten wat er te kiezen is en wat een keus precies betekent.

Het pgb biedt keuzevrijheid en flexibiliteit, maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het is dus belangrijk dat bij de instroom heel goed gekeken wordt naar de motieven van mensen voor de keuze van een pgb, of alle aspecten van het pgb bekend zijn of dat er nog enige toerusting nodig is.

Hiertoe is het uniforme 10-puntenkader ontwikkeld. Het geeft potentiële budgethouders de mogelijkheid een goed gemotiveerder keuze te maken tussen pgb en zin. En het helpt verstrekkers om het goede gesprek over deze keuze te voeren en gemotiveerd aan te geven waarom een pgb wel of niet wordt toegekend.

Vaardigheid in 10 punten

  1. Je overziet je eigen situatie, dan wel die van de zorgvrager, en je hebt een duidelijk beeld van de zorgvraag.
  2. Je bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb, of je weet die zelf bij de desbetreffende instanties (online) te vinden.
  3. Je bent in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden, waardoor je inzicht hebt in de bestedingen van het pgb.
  4. Je bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
  5. Je bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen.
  6. Je bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen, en om dit te verantwoorden aan verstrekkers van het pgb.
  7. Je kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is.
  8. Je kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte.
  9. Je bent in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren.
  10. Je hebt voldoende juridische kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.

In de Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid van VWS staat uitleg bij elk van de 10 punten en vind je nog meer handige websites. Alle informatie vind je ook op rijksoverheid.nl.